Συχνές Ερωτήσεις

F.A.Q
FAQs

Πελάτες

Βασιζόμαστε πρωτίστως στην φερεγγυότητα και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δικών σας πελατών/οφειλετών, αφού η μεταξύ μας συνεργασία βασίζεται κυρίως στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεών σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξετάζεται το πιστωτικό ιστορικό σας.

Δεδομένου ότι η έγκριση για την παροχή χρηματοδοτικού ορίου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιολόγηση των απαιτήσεών σας, είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την είσπραξη των εν λόγω απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση, έχει προηγηθεί ο πιστοληπτικός έλεγχος του οφειλέτη κάθε απαίτησης, προκειμένου να αξιολογηθεί και επιβεβαιωθεί η φερεγγυότητά του. Διαθέτουμε μηχανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και τη δυναμική του κάθε κλάδου δραστηριότητας.

Αποκλειστικός ρόλος της Flexfin είναι η παροχή υπηρεσιών factoring που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας. Η Flexfin δεν παρεμβαίνει ούτε επηρεάζει την εμπορική σχέση που διατηρείτε με τους πελάτες σας. Οι όροι πίστωσης εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τη υφιστάμενη μεταξύ σας εμπορική συμφωνία. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι, μέσω της διαδικασίας της αναγγελίας εκχώρησης, να ενημερώσετε τους πελάτες σας, ότι εφεξής όλες οι πληρωμές τους θα απευθύνονται προς τη Flexfin. Σε περίπτωση προεξόφλησης μέρους ή του συνόλου των εκχωρημένων απαιτήσεών σας, η Flexfin κατά το χρόνο πληρωμής της απαίτησης αυτής από τον οφειλέτη θα σας αποδώσει, το εισπραχθέν ποσό, μετά την αφαίρεση του προεξοφλήματος, των δικαιωμάτων και τυχόν ληξιπροθέσμων απαιτήσεών της. Η απόδοση γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησής σας.

Η διαδικασία τιμολόγησης του πελάτη σας παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, κάθε τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται μετά την αναγγελία εκχώρησης είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει μια δήλωση η οποία αναφέρει ότι δικαιούχοςτης πληρωμής του εν λόγω τιμολογίου είναι η Flexfin.

Αναγγελία είναι η γνωστοποίηση προς τους οφειλέτες/πελάτες σας της εκχώρησης των απαιτήσεών σας προς την Flexfin. Η αναγγελία γίνεται εγγράφως με το περιεχόμενο που θα σάς υποδειχθεί από την ομάδα της Flexfin. Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγγελίας μόνον η πληρωμή προς τη Flexfin θα εξοφλεί τις υποχρεώσεις των οφειλετών/πελατών σας.

Οι πελάτες σας είναι κατά κανόνα εξοικειωμένοι με τις υπηρεσίες factoring οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως ως χρηματοδοτικό εργαλείο των εμπορικών επιχειρήσεων που διενεργούν πωλήσεις με πίστωση.

Για τη βέλτιστη λογιστική παρακολούθηση είναι αναγκαία η εκχώρηση του συνόλου των εμπορικών σας απαιτήσεων έναντι των οφειλετών/πελατών σας αποδοχής της Flexfin. Πάντα ωστόσο έχετε τη δυνατότητα, ανάλογα με τις κεφαλαιακές σας ανάγκες, να επιλέξετε εσείς πότε και ποιές από τις εκχωρημένες απαιτήσεις (τιμολόγια) επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε.

Μπορείτε πάντα να αιτηθείτε την παροχή των υπηρεσιών μας για την εκχώρηση απαιτήσεων έναντι οποιουδήποτε οφειλέτη της επιλογής σας. Ωστόσο, η Flexfin θα σας εξυπηρετήσει μόνον για απαιτήσεις οφειλετών που πληρούν τα κριτήρια της εσωτερικής μας πολιτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης, για τους οποίους και θα λάβετε σχετική προέγκριση. Μεγάλοι και φερέγγυοι οφειλέτες είναι πολύ πιο πιθανό να εγκριθούν.

Η Flexfin προς το παρόν δέχεται απαιτήσεις μόνον:

  • Για προϊόντα που έχουν παραδοθεί ή/και υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παράλληλα έχουν γίνει αποδεκτά από τον πελάτη σας.
  • Εφόσον η έδρα και η δραστηριότητα του πελάτη βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο.
  • Εφόσον ο οφειλέτης/πελάτης σας είναι νομικό και όχι φυσικό πρόσωπο.
Μελλοντικά, η Flexfin θα σας παρέχει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης παραγγελιών, ωστόσο το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης.

Εστιάζουμε στην πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη/οφειλέτη σας, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, επομένως είμαστε σε θέση να χρηματοδοτούμε απαιτήσεις από όλους τους κλάδους. Εξαιρούνται κάποιοι κλάδοι που συνδέονται με την κατασκευή ή πώληση παράνομων προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.