Χρηματοδότηση σε 6 απλά βήματα

Χρηματοδότηση σε 6 απλά βήματα

Πουλάτε

προϊόντα ή υπηρεσίες στους πελάτες σας

Ανεβάζετε

τα τιμολόγια στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα Flip

Βλέπετε

άμεσα το ποσό και το κόστος χρηματοδότησης για κάθε τιμολόγιο

Λαμβάνετε

χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό για τα τιμολόγια που επιλέγετε

Ενημερώνεστε

για εισπράξεις, ασυμφωνίες καρτέλας, ή καθυστερήσεις

Πιστώνεστε

το υπόλοιπο της αξίας του τιμολογίου όταν αποπληρωθεί

Στη Flexfin μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό και να αιτηθείτε χρηματοδότηση εξ αποστάσεως

Ανοίξετε λογαριασμό και αιτηθείτε χρηματοδότηση εξ αποστάσεως
  • Αίτηση online
  • Προσφοράς Συνεργασίας και online αποδοχή
  • Εξ αποστάσεως διαδικασίες ταυτοποίησης και νομιμοποίησης
  • Υπογραφή σύμβασης
  • Άνοιγμα Λογαριασμού online Συναλλαγών
Ξεκινήστε τώρα

Οι αρχές της Flexfin

Γρήγορα

Γρήγορα

Άνοιγμα λογαριασμού σε λίγες μέρες, χρηματοδότηση ακόμα και εντός 24 ωρών.

Εύκολα

Εύκολα

Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού ηλεκτρονικά από την άνεση του χώρου εργασίας σας.

Ευέλικτα

Ευέλικτα

Χωρίς ελάχιστα κριτήρια μεγέθους, κερδοφορίας, ιστορικότητας ή μορφής επιχείρησης, και χωρίς την ανάγκη παροχής εξασφαλίσεων ή προσωπικών εγγυήσεων.

Διαφάνεια

Διαφάνεια

Χωρίς κρυφές χρεώσεις με ξεκάθαρο κόστος ανά τιμολόγιο.

Υπολογισμός ενδεικτικού κόστους:

Ποσό τιμολογίου

5.000€ 150.000€

Διάρκεια τιμολογίου

ημέρες
30 ημέρες 360 ημέρες

Συνολικό κόστος επί τιμολογίου*

Θα λάβετε άμεσα


Σύνολο χρεώσεων *

Θα λάβετε κατά την αποπληρωμή

(*) υπόκειται σε ΦΠΑ

Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παραδοχές:

faq-factoring

Έχετε ερωτήματα; Είστε στο σωστό σημείο

Με απλά λόγια, το factoring καλύπτει την ανάγκη των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις εκχωρώντας τις απαιτήσεις τους από επί πιστώσει τιμολόγια, επιταγές ή άλλες εμπορικές απαιτήσεις τους σε εταιρείες factoring, εξασφαλίζουν ρευστότητα μέσω της προεξόφλησης (χρηματοδότησης) των απαιτήσεων αυτών. Αν και διατίθενται πολλά προϊόντα factoring, μια βασική διάκριση των υπηρεσιών είναι το factoring με δικαίωμα αναγωγής (υπηρεσία κατά την οποία ο πιστωτικός κίνδυνος των αγοραστών παραμένει στον προμηθευτή) και χωρίς δικαίωμα αναγωγής (κατά την οποία η εταιρεία factoring αναλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο των αγοραστών). Οι υπηρεσίες factoring, εκτός της χρηματοδότησης, συνήθως περιλαμβάνουν τη διαχείριση των επιχειρηματικών απαιτήσεων, την είσπραξή τους.

  • Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ταμειακές τους ανάγκες που προκύπτουν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την παράδοση των προϊόντων/παροχή υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία πληρωμής τους από τον αγοραστή/πελάτη τους (περίοδος πίστωσης).
  • Συχνά αποτελεί αποδοτικότερο εργαλείο χρηματοδότησης συγκριτικά με τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα αφού βασίζεται στις εμπορικές απαιτήσεις ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Αποτελεί μορφή χρηματοδότησης βασιζόμενη στις πωλήσεις μίας επιχείρησης, αποτρέποντας την έκθεση της επιχείρησης στον υπερδανεισμό.
  • Προσφέρει κεντροποιημένες υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων και εργαλεία διαχείρισης ταμειακών ροών.
  • Το factoring σε σχέση με τα τραπεζικά χρηματοδοτικά προϊόντα απαλλάσσεται της εισφοράς του ν. 128/75.

Η Flexfin M.AE. είναι η πρώτη εταιρεία factoring που έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Προσφέρει χρηματοδότηση και διαχείριση εμπορικών απαιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας FLIP κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λειτουργεί στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου ελεγκτικού πλαισίου, πολιτικών, και κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αποτελεί θυγατρική της Flexfin Ltd, η μετοχική βάση της οποίας περιλαμβάνει πάνω από 45 μετόχους υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα συστήματα ψηφιακής ασφάλειας τα οποία υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες της Microsoft Azure Cloud.

Οι υπηρεσίες factoring επιβαρύνονται με τις προμήθειες διαχείρισης και προεξόφλησης (επιτόκιο προεξόφλησης). Η Flexfin επικοινωνεί μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας διακριτά το συνολικό κόστος για κάθε μία επιλέξιμη για προεξόφληση απαίτηση. Το κόστος διαφοροποιείται και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ενδεικτικά το οικονομικό και συναλλακτικό προφίλ προμηθευτή/αγοραστή, το ιστορικό της μεταξύ τους σχέσης, τη διάρκεια της πίστωσης, το ύψος του τιμολογίου, τις συνθήκες της αγοράς, το κόστος χρήματος της Flexfin.

Ενδεικτικό παράδειγμα του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας μέσω του υπολογιστή ενδεικτικού κόστους.

Επιπρόσθετα ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τα έξοδα που θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης (ενδεικτικά: έξοδα αναγγελίας εκχώρησης, έξοδα εμβάσματος ή επιστροφής επιταγών ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα υπέρ τρίτων).

Το factoring αφορά επιχειρήσεις που πωλούν σε άλλες επιχειρήσεις (B2B) με πίστωση. Στη Flexfin προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, κερδοφορίας νομικής μορφής, κ.λπ., αρκεί να έχουν απαιτήσεις υψηλής ποιότητας, από αξιόχρεους μεγάλους αγοραστές.

Η Flexfin, μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας και των απλουστευμένων και ευέλικτων διαδικασιών της, έχει ως στόχο να προσφέρει την ταχύτερη ανταπόκριση και χρηματοδότηση στην εγχώρια αγορά factoring. Αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κανονιστικές διαδικασίες για την έναρξη της συνεργασίας μας, οι οποίες συνήθως δεν υπερβαίνουν τις 10 ημέρες από την ημερομηνία της από μέρους αποδοχής της προσφοράς συνεργασίας, μπορείτε στη συνέχεια άμεσα να καταχωρείτε ηλεκτρονικά τις απαιτήσεις σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να υποβάλλετε αίτημα χρηματοδότησης για όποια από αυτές επιθυμείτε και να λαμβάνετε χρηματοδότηση το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επιβεβαίωσης.
Δείτε όλες τις ερωτήσεις

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.