Συχνές Ερωτήσεις

F.A.Q
FAQs

Η Flexfin

Η Flexfin Μ.ΑΕ. είναι η μόνη ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) στην Ελλάδα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1905/1990 και της με αριθμό 193/27.09.2021 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ.

Η ασφάλεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας. Η Flexfin χρησιμοποιεί σύγχρονες διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων, για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας, υιοθετώντας τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που μας παρέχετε φυλάσσονται σε συνέπεια με την αυστηρή πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και κρυπτογραφούνται καταλλήλως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασφαλή και προστατευμένα.

Στη Flexfin στόχος όλων μας είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών. Αν ωστόσο για οποιονδήποτε λόγο δε μείνετε ικανοποιημένοι μπορείτε να διατυπώσετε το παράπονό σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://flexfin.eu/gr/public/complaints.

Στη Flexfin βασιζόμαστε κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των δικών σας πελατών/οφειλετών. Ως εκ τούτου αξιολογούμε με διαφορετικό τρόπο τις σχετικές αιτήσεις και με μεγαλύτερη ευελιξία, με σκοπό να μπορέσουμε να προσφέρουμε χρηματοδότηση σε περισσότερες επιχειρήσεις.

Στόχος μας στη Flexfin είναι να προσφέρουμε μια εντελώς νέα εμπειρία στους πελάτες μας.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω μίας νέας, φιλικής για τους χρήστες ηλεκτρονικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί από την ομάδα της Flexfin, το Flip (Flexfin Invoice Platform).

Λειτουργούμε με διαφάνεια και δίνουμε τη δυνατότητα και τα εργαλεία στους πελάτες μας να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους διαδικτυακά, άμεσα, εύκολα και γρήγορα από την άνεση του δικού τους χώρου.

Παρέχουμε τη δυνατότητα στους Πελάτες μας να επιλέγουν οι ίδιοι το χρόνο που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν, επιλέγοντας παράλληλα και τα τιμολόγια, και το ποσό που επιθυμούν να λάβουν ανάλογα με τις κεφαλαιακές τους ανάγκες.

Δεν απαιτούμε ελάχιστο τζίρο για την επιχείρηση.

Εισπράττεις μπροστά, κινείσαι μπροστά

Ξεκλειδώστε ρευστότητα για την επιχείρησή σας.